Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie:

 • projektowania i wytwarzania zgodnie z wymogami Dyrektywy Ciśnieniowej 2014/68/EU, ASME, WUDT-UC/2003,
 • montażu,
 • remontów,
 • modernizacji,
 • urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych wykonanych ze stali węglowej i stopowej,
 • instalacji technologicznych,
 • rurociągów przemysłowych.

Oferujemy także:

 • wykonywanie odgałęzień, przyłączy rurociągów „na ruchu” metodą hot tapping,
 • wykładanie zbiorników wykonanych ze stali węglowych blachą nierdzewną lub kwasoodporną,
 • usługi spawalnicze świadczone przez pracowników posiadających uprawnienia UDT-CERT, TUV,
 • konstrukcje stalowe wszelkiego typu,
 • wykonywanie i montaż przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
 • usługi walcowania blach i profili stalowych,
 • osiowanie agregatów pompowych,
 • doradztwo techniczne.