Cel projektu:

Wdrożenie opracowanej innowacji technologicznej – technologii Linear Dependence of Gas Mixture optymalizującej proces spawania blach ze stali nierdzewnej oraz kwasoodpornej w opraciu o algorytm doboru proporcji mieszanki Argon-Hel oraz kąta fazowania blach.

Planowane efekty:

Świadczenie innowacyjnej usługi w zakresie znacząco ulepszonego spawania elementów instalacji przemysłowych za pomocą technologii LDGM.

Wartość projektu:

 2 843 169,00

Wkład Funduszy Europejskich:

1 279 426,05